Πίνακες

Η δουλειά του καλλιτέχνη εστιάζει στη φύση και τον ανθρωποκεντρισμό και αναπτύσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού προς παραδοσιακές τεχνικές και αξίες. Παρακάτω ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί μερικά δείγματα της δουλειάς του.