Πέτρες

Πέτρες από τη θάλασσα του Αιγαίου Πέλαγους είναι βαμμένες με μαύρο μελάνι και κόκκινο χρώμα ώστε να μετατραπούν σε μοναδικά γλυπτά. Μερικές από τις πέτρες είναι ζωγραφισμένες και στις δύο πλευρές. Στη συνέχεια ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει μερικές από τις λιθοτεχνίες από τα πλάσματα της φύσης.